OPINIONS AND THOUGHTS


Dan Civa har, i perioder, siden  1993,
skrevet en lang række artikler, kronikker
og diverse læser-indlæg i dagspressen,
om genteknologi, kunst, livs-syn,
menneskelig adfærd og andre emner,
i et realistisk / filosofisk sprog.
Nogle af disse avisartikler relaterer
direkte til HumanAnimal motiverne.


danmening


Dan Civa has regularly since 1993
written a line of articles, features
and readers letters in newspapers,
on genetic engineering, art, vision in
life, human behavior and other topics
in a realistic / philosophical language.
These newspaper articles could relate
directly to the human animal artwork

Gensplejsede menneskedyr

Genetically modified HumanAnimal 

Kannibalisme

Cannibalism

De forbudte billeder

The Forbidden  Pictures

 Fremtidens bastarder af menneske og dyr

Future bastards in human and animals

  Fagre nye verden: organ farme

Brave new world: body-farms

Vi er alle dræbere

We are all  killers 

  Jagten efter det evige liv

The search for eternal life

Fra gris til mand

From pig to man (transplant)

Et fremtidigt væsen

Creature from the future


VLTV June 1997 http://youtu.be/ZeiM5-AYno4

<  back  to entrance*   Copyright   ©   Dan Civa   2014   *     *   Updated in October  2014  *