MORGENAVISEN JYLLANDS POSTEN  *   Onsdag, 11. august 1993
 
Génsplejsningsteknikken udvikler sig hastigt, og en kombination af menneske
og dyr vil måske snart være muligt, hvad enten vi bryder os om det eller ej.
Génsplejsede menneskedyr


dan+3.jpg
Af Dan Civa,
maler

 
 
MED NYE tider kommer der nye
livsformer.
  Snart vil det være muligt, ved hjælp
af génsplejsningsteknikken at skabe
en kombination af menneske og dyr.
Måske en skræmmende tanke for
mange i dag,  men ikke mere utopisk,
end at det kan blive en realistisk er-
kendelse i morgen.
 

Lavastrøm af viden
  Et begrundet svar kan resultere i en
"kompromisløsning",  der   undskyl-
der   menneskets   fysiske  svaghed 
gennem   dyrets   medfødte   styrke.
  Den génteknologiske udvikling  er
som  en lavastrøm af viden  gennem
en  åben dør, der  ikke mere kan luk-
kes. Mennesket fandt nøglen til den-
ne  dør og dermed indgangen til sel-
ve  livet og dets udvikling  på vores 
planet  Jorden.  Og med menneskets
videbegærlighed vil denne udvikling
fortsætte, den kan ikke mere stoppes
  Sandheden er jo,  at de allerede op-
nåede forskningsresultater med gén-
splejsning, kromosomundersøgelser
og kloning (ensartet formering) osv.,
er i  så hurtig  udvikling,  at den ind-
hentede viden  i dag  vil skubbe ud-
viklingen   endnu hurtigere frem   i
morgen
.

 

  

  Videnskab  kan  gøre  ondt, 
især  hvis den er ny og umid-
delbart synes vanskelig for os
at tage stilling til.  I géntekno-
logiens lys har mennesket op-
nået en ny dimension  af sne-
dighed til at få sin vilje.
  Med nøglen til  livet vil magt
mennesket snart kunne bruge
génsplejsningsteknikken til at
masseproducere  menneskeli-
ge kloner, som det allerede er
gjort med dyr og planter.
  Denne  kloning  kan  føre til
menneskelige    androider
(robotter) - og  hvad så mere?
 - Nu er alt muligt! Man kan jo
kun   gisne  om den  nøgle  til
selve livet, forskerne mener at
have  fundet,  er identisk med
frugten på "Livets Træ".
 
 
 

 dan+8.jpg

Gorilla med selvportræt 
*  Copyright  (C)  Dan Civa  2008  *
Evt. udskrift til undervisnings- eller kommercielt brug skal anmeldes til COPY Dan