opinion/13
INFORMATION FREDAG 26.AUGUST 1994 
Fagre ny verden: organfarme
Var det noget med en svinelever og et abehjerte? Ikke til middagsmad, 
nej, men i stedet for de gamle og udtjente organer
TRANSPLAN-
TATION
_________________________
Af DAN CIVA
kunstner

ET AF   naturens  største  vidundere  er
hjertet.  En genial muskelpumpe der slår
livets egen rytme,   og  påvirkes af følel-
ser og sindelag.  Hjertesygdomme, som
er den hyppigste dødsårsag  i Danmark,
kan  skyldes  for  store krav  til  det slid-
stærke  organ,   hjertet.   Vor   stressede 
tids  mennesker  spiser   måske   forkert, 
har  krævende  arbejde,  får for lidt søvn
og  lever med psykiske spændinger osv
   Nu er der håb forude. Om nogle år be-
høver vi ikke,  om nødvendigt,  stille os 
op i en lang organ-kø  for at få udskiftet
hjertet,  eller andet der ikke tilpasser sig
vores krop og hjernefunktions tanker og
ønsker.    Vi vil hurtigere kunne få trans-


planteret et nyt og  måske sundere hjerte
ind i vores bryst,  fra en gris eller en abe.
Sådanne forsøg  er  forlængst  foretaget
andre steder i verden, også med lever og
nyre fra  dyr til menneske.
PROBLEMET  i dag med stor mangel på
donor-organer fra mennesker vil, om 10-
15 år,   kunne afhjælpes med organtrans-
plantationer  fra dyr til menneske.    Man 
vil opdrætte grise og aber (især bavianer)
som donorer. Industrialiserede donorfar-
me vil vokse frem  som  reservedelslagre
for  levende organer  af kød og blod,  til 
menneskekroppens videre funktion. Næ-
sten som løsdele til biler.
  Det paradoksale dilemma er, i en tid med
forsømmelse af både børn og dyr,  at dy-
redonorerne vil  blive passet  bedre  end
vore børn. Her må vi stille spørgsmåls-
tegn ved  en  proportionsfordrejet logik.
  Selv om transplantationen af f.eks. dyre-
hjerter i en  menneskekrop  kan forlænge
et menneskes liv,  vil  den nye teknologi

samtidig  skubbe vores egoisme  et  godt 
stykke  frem.  Fordi  det uudtalte ønske i
virkeligheden er, at mennesket en dag får
fuld kontrol over liv og død. Vi vil bringes
til  at følge de  nye tiders utrolige, viden-
skabelige muligheder, hvad enten vi bry-
der os om det eller ej.
  Hvad der ikke kan bruges fra grisene til
menneskets  biologiske  livsforlængelse, 
vil  havne på  middagsbordet, som et pa-
rallet formål til overlevelse. Da vi ikke her
i landet (som andre steder i verden) spiser
aber, vil også et abehjerte fungere bedst i
egen krop.  Denne vil man derfor engang
kunne transplantere med til mennesket.
Således vil vores slægtskab med primater-
ne igen forenes.   Og  i en nyteknologisk 
dimension, vil menneskeforstand og dyr-
isk styrke gå op i en højere enhed.  Den
fagre nye verdens ufattelige fremtidsper-
spektiv vil udslette  sine begrænsninger.
         Men  -  skabelse af liv er stadig 
                       en hjertesag.

 
*  Copyright  (C)  Dan Civa  2008  *
Evt. udskrift til undervisnings- eller kommercielt brug skal anmeldes til COPY Dan