DEBAT
Onsdag 18. juni 1997
POLITIKEN


 
 
Fra svin til mand
Er det noget svineri med grisehjerter?

TRANSPLANTATION
Dan Civa, billedkunstner
 

ER DET NOGET svineri at leve
som  menneske  med  et grise-
hjerte? Spørgsmålet kom frem
igen i et engelsk dokumentar-
tv-program  i  DR  2  den 5 .6.
   Det voksende problem i dag 
med brugbare organer fra men-
nesker vil  om  10-12 år  kunne 
afhjælpes med xenotransplan-
tation fra dyr til menneske.
Industrialiserede donorfarme


med transgenetiske svin vok-
ser allerede frem i England og
i andre lande.   Der opdrættes
grise og aber  (især bavianer)
som donorer  i sådanne reser-
vedelslagre for levende orga-
ner af  kød og blod  til menne-
skekroppens  videre funktion.
Næsten som løsdele til biler.
   I en tid med forsømmelse og
mishandling  af både børn og
dyr rundt om  i verden, opstår
samtidig et paradoksalt dilem-
ma. Dyredonorerne bliver pas-
set bedre end vore børn.   Her 
må vi sætte spørgsmålstegn ved 
en   proportionsfordrejet  logik.
   Vor tids   transplantationsfor-
søg med f.eks. hjerter fra grise og
aber  til  mennesker,  og kloning
med  dyr o.s.v. er  foreløbig blot
en test   på menneskers reaktion
over for disse muligheder.  Selv-
følgelig kan sådanne manipulere-
de  transplantationsmetoder rea-
liseres  og  vil   blive  almindelig
brugt om ganske få år.
   Hjerter, lever og nyrer m.m. fra
dyr i  en menneskekrop kan nok
forlænge et menneskes liv,  men
den  nye teknologi  vil  samtidig
skubbe  vores egoisme  et  godt
stykke   frem  mod  omfattende, 
kommercielle interesser. Herved
er  det uudtalte ønske  i virkelig-
heden, at mennesket en dag  får 
fuld kontrol over liv og død  via
profit og magt. 
    Hvad    enten   vi   bryder   os
om det eller ej, vil vi bringes til at
følge de nye  tiders  utrolige, vi-
denskabelige muligheder. 
   Hvad der ikke bruges fra grise-
ne til menneskets biologiske livs-
forlængelse,  vil  havne  på  mid-
dagsbordet.   Da vi ikke her i lan-
det   (som andre steder i verden)
spiser aber, vil også et abehjerte
fungere bedst i egen krop. Denne
vil man derfor om ca. 30 år kunne
transplantere med til mennesket.
   Således  vil   vores  slægtskab 
med primaterne igen forenes.   I 
en nyteknologisk  dimension vil
menneskeforstand og dyrisk styr-
ke gå op i en højere enhed. 
     Fremtidens ufattelige, transge-
netiske manipulationsmuligheder
vil udslette sine begrænsninger.
Men,  skabelse af liv er stadig en
hjertesag.

 
Copyright  (C)  Dan Civa  2008  *  Evt. udskrift til undervisnings- eller kommercielt brug skal anmeldes til COPY Dan